Lütfen dikkat!

Yalnışlıklar yüzünden aracınızdan olmayın!

TRAFİK KAZASI SONRASI NE YAPMALI?
Karayollarında kazalara yol açan en önemli hatalardan biri, belki de birincisi, ani ve lüzumsuz şerit değiştirmektir. Gereksiz sollamalar ise bunun en tehlikeli biçimidir. Önünüzde giden yada karşıdan gelen bir otomobil sollama veya şerit değiştirme eylemi yapıyorsa kendisine geçme payı bırakın. Yanınızdaki şeritte yol alan otomobil yada kamyonları dış aynalarınızdan izleyin. En kritik nokta arkanızdan gelen ve sizi geçmeye çalışan otomobilin şoförünün yüzünü aynanızdan görmediğiniz andır.

Böyle bir durumda, karşıdan otomobil gelmiyorsa, hızlanmanız karşıdan otomobil geliyorsa yavaşlayıp geçmesine izin vermeniz en doğru iş olacaktır. Bu durumlarda sinyallerinizi mutlaka kullanmak zorundasınız. Bir aracı, ağır tonajlı aracı sağdan geçmeye kesinlikle kalkışmayın. Başınıza bir trafik kazası gediğinde veya yolda bir trafik kazasıyla karşılaşmanızda, almanız gereken küçük fakat çok önemli birkaç önlem var. Bunlardan en önemlisi kaza mahallini trafikten korumak ve yoldaki diğer araçları uyarmaktır.

Alınması Gereken Önlemler Kaza mahalline geldiğinizde otomobilinizi uzağına ve trafiği aksatmayacak şekilde park ederek dörtlü flaşörleri açın. Araçlardan biri yanıyorsa, yangının benzin tankına ulaşabileceğini unutmayın. İlk yardım gelene kadar yaralıların güvenli bir yere alınması ve kaza bölgesine yaklaşan diğer araçların güvenliği sağlanmalıdır. Kaza bölgesine yaklaşan trafiği her yönden uyarmak gerekir. Bunun için beyaz bir bez parçası veya el hareketiyle kazaya yaklaşan araçlar ikaz edilmeli. Kaza mahallinin 100 m ileri ve gerisine reflektör üçgeni koyarak ikinci bir güvenlik şeridi uygulanmalı. Kazaya karışan araçların motorları çalışıyorsa kapatın ve kontak anahtarını araçların üzerinde bırakın.

Direksiyonun kilitli olmaması gerekir. Kazaya karışan araçların el frenleri çekili değilse çekin. Benzin kaçağı olabileceği düşünülerek, kaza yerinde sigara içilmemeli. Yaralıları araç içinden çıkarırken çok dikkatli olun ve yaralının vücuduna her noktadan destek verin. Yaralının nefes alıp almadığını kontrol edin. Boyun kısmından yakayı gevşeterek rahat nefes almasını sağlayın. Maddi Hasarla Sonuçlanmış Kazalarda Anlaşma Nasıl Olur? Maddi hasarla sonuçlanan kazalarda kazaya karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırlarsa durumu aralarında yazılı olarak tespit ederek olay yerinden ayrılabilirler. Bu şekilde bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararın kendilerince doğrudan veya sigortaları tarafından karşılanacağını kabul etmiş sayılır. Ayrıca yazılı tespit yapmamış olsun veya olmasınlar sonradan yetkililerden trafik kazası tespit tutanağı düzenlemesini isteyemezler.

Kaza Yerinden Geçmekte Olanların Yükümlülükleri Nelerdir? Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirleri almak, olayı en yakın polis veya kuruluşuna bildirmek, istek halinde yaralıları en yakın sağlık kuruşuna göndermek. Sigorta Araçlar trafiğe çıkarıldığında, geçerli teminat tutarları üzerinden yaptırılmış olan zorunlu mali mesuliyet sigorta poliçesinin araçta bulundurulması ve yetkililerin her isteyişinde gösterilmesi veya verilmesi mecburidir. Asli Kusurlu Sayılan Durumlar Nelerdir? Kırmızı ışıklı trafik işaretlerinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçmek. ‘Taşıt Giremez’ trafik işareti bulunan karayolunda veya bölünmüş karayolunda karşı yönden gelen trafiğin kullanıldığı şerit, rampa ve bağlantı yollarına girmek. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girmek. Arkadan çarpmak. Geçme yasağı olan yerlerden geçmek.

Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak. Şeride tecavüz etmek. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak. Kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak. Manevraları düzenlenen genel şartlara uymamak. Yerleşim birimleri dışındaki karayolunun taşıt yolu üzerinde, zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almamak. Park için ayrılmış yerlerde veya taşıt yolu dışında kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpmak. Trafik Kazalarına Kim El Koyar? Trafik kazalarına; adli yönden gereği yapılmak üzere mahalli genel zabıtaca, kazanın oluş nedenlerini, iz ve delillerini belirleyerek trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek üzere de trafik zabıtasınca el konulur. Trafik zabıtasının görevli olmadığı veya bulunmadığı karayollarında meydana gelen kazalarda trafik kazası tespit tutanağı mahalli genel zabıtaca düzenlenir ve bir örneği o yerin trafik zabıtasına gönderilir. Garanti Fonundan Hangi Durumlarda Yararlanılır?Zorunlu mali sorumluluk sigortasına tabi motorlu araçların sebep olacakları zararların, aşağıdaki durumlarda işletenin sorumluluğuna ilişkin kurallar uyarınca geçerli teminat tutarları dahilinde karşılanması amacıyla Garanti Fonu oluşturulmuştur.

Garanti Fonuna şu durumlarda başvurulur:
Kazayı yapan motorlu aracın tespit edilmemesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için, Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararlar için, Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapan sigortacıların iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi zararlar için, Çalınmış veya gasp edilmiş motorlu araç bir olaya sebep olmuş ve işleten de sorumlu değilse kişiye gelen zararlar İçin. Maddi Hasarlı Trafik Kazasına Karışıldığında Ne Yapmalı? Eğer maddi hasarlı trafik kazasına karıştıysanız; trafik için ek bir tehlike yaratmayacak şekilde hemen durmak, trafik güvenliği için ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koyarak tedbir almak, olayı yetkili ve görevlilere bildirmek, onlar gelinceye kadar veya onların İznini almadan kaza yerinden ayrılmamakla yükümlüsünüz.

Ancak, maddi hasarla sonuçlanan kazalarda; kazaya karışanlar olarak, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve anlaşırsanız, durumu aranızda yazılı olarak tespit edip olay yerinden ayrılabilirsiniz. Bu şekildeki bir antlaşmayla olay yerinden ayrılmanız durumunda, kendi zararınızı karşılayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Araç İşletenlerin Hukuki Sorumluluğu ve Araç Sigortası Araç işleticilerinin sorumluluğu ile araçların sigorta ettirilmesi hususunda Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleriyle ‘Kamu Araçları Garanti Fonu Yönetmeliği’ hükümleri uygulanır. Zarar, Ziyan ve Dava Açma Trafik davalarına Trafik mahkemelerinde, bulunmadığı takdirde Sulh Ceza Mahkemesinde bakılır.

Doğrudan doğruya sigortacıya karşı dava açıldığı gibi hukuk mahkemesine de dava açılabilir. Sorumluluğunuz İşlettiğiniz bir motorlu araçla bir kişinin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olursanız motorlu aracın işleteni olarak bu zarardan sorumlu olursunuz.

Kaynak: Ankara Emniyet Müdürlüğü


İlgili konular hakkında bilgi alın;

Soru-1 : Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağında tarafların anlaşamaması durumunda izlenmesi gereken yol nedir?

Soru-2 : Hangi durumlarda kaza tespit tutanağı doldurulmayacaktır?

Soru-3 : Kaza Tespit tutanağı düzenledikten sonra trafik poliçemin bitmiş olduğunu fark ettim bu durumda ne yapılmalıdır?

Soru-4 : Kazaya karışan araçlardan biri yabancı plakalı bir araç ve trafik sigortası yok ise bu durumda Kaza Tespit Tutanağı tutulabilir mi?

Soru-5 : Tutanağımın durumunu TRAMER Sistemi’nden takip edebilir miyim?


Kaynak:www.tramer.org.tr